|| หน้าหลัก  || ประวัติวัด  || หลวงปู่ผู้ริเริ่ม  || เจ้าอาวาส  || ข่าวจากวัด  || ติดต่อวัด  || เชื่อมโยง  || สมุดเยี่ยม  || 

:: หลวงปู่ผู้ริเริ่ม ::


พระอุดมศีลคุณ ( หลวงปู่เสริม สุวัฑฒโน )
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม
ผู้สร้างวัดอุดมสิทธิกุล


< โปรดติดตามประวัติของท่านต่อไป >

© WatAuDom 2547