|| หน้าหลัก  || ประวัติวัด  || หลวงปู่ผู้ริเริ่ม  || เจ้าอาวาส  || ข่าวจากวัด  || ติดต่อวัด  || เชื่อมโยง  || สมุดเยี่ยม  || 

:: ประวัติวัด ::

" วัดอุดมสิทธิกุล " หรืออีกนามที่ชาวบ้านแถบนั้นเรียกกันคือ " วัดใหม่อุดม " และถ้าหากเรียกตามข้อวัตรปฏิบัติก็อาจเรียก " วัดป่าอุดมสิทธิกุล " ก็ได้ เป็นวัดฝ่ายอรัญวาสี ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตตมหาเถระและพระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ ( หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ) สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตินิกาย

วัดป่าอุดมสิทธิกุลสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2534 โดยท่านเจ้าคุณพระอุดมศีลคุณได้รับมอบที่ดินของวัดนี้ จากพุทธศาสนิกชน โดยการนำของตระกูล " อุดมสิทธิกุล " จำนวน 12 ไร่ เพื่อสร้างวัดเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2534 ภายหลังได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมจำนวน 26 ไร่ จึงมีที่ดินสร้างวัดทั้งหมด 38 ไร่ โดยตั้งชื่อว่า " สำนักสงฆ์ยี่สิบห้ามกรา " เมื่อได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเรียบร้อยแล้ว จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น " วัดอุดมสิทธิกุล " เพื่อเป็นที่ระลึกแด่ตระกูลอุดมสิทธิกุล โดยท่านเจ้าคุณได้สร้างความเจริญแก่วัดนี้มากมาย เช่น สร้างอุโบสถ ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

ต่อมาท่านเจ้าคุณพระอุดมศีลคุณได้มรณภาพเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2544 ทางคณะศิษยานุศิษย์จึงได้น้อมถวายวัดนี้แด่ท่านพระอาจารย์อุทัย ( ท่านพระอาจารย์ติ๊ก ) ฌานุตตโม ท่านได้เมตตารับไว้เป็นองค์อุปถัมป์วัดต่อไป โดยท่านพัฒนาวัดให้เป็นวัดป่ากรรมฐานโดยปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเพื่อให้บริเวณวัดร่มรื่น สร้างที่พักสำหรับพุทธบริษัทที่จะมาปฏิบัติธรรม ศาลากลางน้ำ วางข้อวัตรสำหรับพระภิกษุสามเณรตามพระวินัยธุดงควัตร 13 ที่พระบูรพาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตตมหาเถระได้พาดำเนินมา สภาพรอบๆ บริเวณวัดก็คงเป็นทุ่งนาปลูกข้าวเขียวชอุ่ม ปัจจุบันพระอาจารย์ไพบูลย์ ญาณโสภโน เป็นเจ้าอาวาส

จึงขอเชิญ อุบาสก อุบาสิกา ผู้ไฝ่ในการปฏิบัติธรรมและมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสงบทางใจ เพราะเป็นสถานที่ที่เหมาะและสะดวกต่อการเดินทางไปมา สำหรับผู้ที่มีธุระการงานเพื่อจะหาเวลาพักผ่อนหย่อนใจอย่างแท้จริง

:: ภายในวัด ::


อุโบสถและสถูปบรรจุอัฐิ

เจดีย์อนุสรณ์ท่านเจ้าคุณพระอุดมศีลคุณ


โต๊ะหมู่บูชาบนศาลาการเปรียญ

พระธาตุหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล

 


ศาลาลอย

ลานโพธิ์

 


กุฏิ

กุฏิท่านเจ้าคุณพระญาณวโรดม

 

© WatAuDom 2547