บันทึก....
ตามรอยธรรมหลวงปู่มั่น 3 วันในสกลนคร
วันเสาร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๗
ถึงวัดป่าบ้านหนองผือนาใน พบชาวหนองผือผู้ทันหลวงปู่มั่น เล่าเรื่องอาหารท้องถิ่นและสำนักสงฆ์ดานกอย อ่านต่อคลิ๊กที่นี่
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๗
ออกเดินทางสู่รมณียสถาน วัดดอยธรรมเจดีย์ ชมเสนาสนะเก่าแก่สมัยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ วัด ป่านาคนิมิตต์ บ้านนามน สถานที่ต้นกำเนิดธรรมะสำคัญ " มุตโตทัย " กราบหลวงปู่อว้าน เขมโก และวัดป่าวิสุทธิธรรม บ้านโคก พบสถานที่ถ่ายรูปหลวงปู่มั่นยืนที่ใต้ต้นค้อ กราบเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่อุ่น กลฺยาณธมฺโม ตอนเย็นพักค้างคืนที่วัดป่าบ้านหนองผือ อ่านต่อคลิ๊กที่นี่
วันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๗
อรุณรุ่ง ณ วัดป่าบ้านหนองผือนาใน พบภาพพระกรรมฐานออกโปรดสัตว์ยามเช้าที่สุดประทับใจ อำลาวัดป่าบ้านหนองผือ มุ่งสู่วัดป่าสุทธาวาส สถานที่ทิ้งขันธ์หลวงปู่มั่น ชมพิพิธภัณฑ์กรรมฐานหลวงปู่มั่น และเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุยจันทสาโร ชมหนองหานยามเย็นและพระธาตุเชิงชุม อำลาสกลนคร กลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

ในการเดินทางครั้งนี้ ได้เก็บภาพในสถานที่ต่างๆ มาหลายร้อยภาพ ซึ่งจะได้ทะยอยลง
ตามสถานที่ในโอกาสต่อไป ... โปรดติดตาม


การเดินทางครั้งนี้ ขอขอบคุณ

 ท่านพระครูสุทธธรรมาภรณ์ ( ท่านพระอาจารย์พยุง ชวนปญฺโญ ) เจ้าอาวาสวัดป่าภูริทัตตถิราวาส ( วัดป่าบ้านหนองผือ ) ได้เมตตาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเดินทางครั้งนี้เป็นอย่างมาก และความอนุเคราะห์จากครอบครัวบุตรดี ได้แก่ คุณพ่อชนาวุธ บุตรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพูล อ.ภูพาน จ.สกลนคร พาพวกเราตะเวนไปยังสถานที่ต่างๆ เป็นล่ามแปรภาษาภูไทให้ด้วย คุณแม่วิบูลย์รัตน์ บุตรดี ดูแลอาหารการกิน และที่ขาดไม่ได้คือ น้องชนาธิป หรือน้องกอล์ฟ บุตรดี ประธานชมรมภูมิศาสตร์และธรรมชาติศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นน้องของข้าพเจ้าเอง เป็นผู้ที่ทำให้ข้าพเจ้าได้เดินทางครั้งนี้ได้ รวมถึงน้องพงศ์พันธ์ หรือน้องเตียง รุ่นน้องของข้าพเจ้าอีกเช่นกัน ที่ได้เดินทางมาพร้อมกับข้าพเจ้าจากกรุงเทพฯ รวมถึงทุกๆ ท่านที่ไม่ได้กล่าวนาม ณ ที่นี้ด้วย

เนื่องจากเป็นบันทึกที่ข้าพเจ้าได้พยายามรวบรวมจากสถานที่ต่างๆ ที่ได้ไปเยี่ยมชมสอบถามจากท่านผู้รู้และค้นคว้าจากหนังสือเล่มต่างๆ มา ซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดได้ ข้าพเจ้าก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ และหากท่านใดมีข้อเสนอแนะ และข้อติชมต่างๆ ส่งมาได้ที่ E-Mail ของข้าพเจ้า ar1008@hotmail.com หรือที่ สมุดเยี่ยม ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

www.luangpumun.org